در میان مشکلات پروژه و یک بیماری همه گیر ، شرکای تبدیل شده به کسب و کار ، جادوی طراحی خود را به یک متل متروک می آورند و آن را به عنوان یک استراحت عالی تبدیل می کنند.

قسمت 6 فصل یک اضافه شد

دانلود سریال Impractical Jokers

س ، سال ، جو و مور بهترین دوستان واقعی هستند که عاشق به چالش کشیدن یکدیگر برای جسورترین جسارت ها و بدلکاری هایی هستند که تاکنون در دوربین مخفی گرفتار شده اند.