یک مجموعه موزیکال متحرک که روایت می کند چگونه خانواده ای از سرپرستان ، که در مرکز پارک زندگی و کار می کنند ، در نهایت پارک و اساساً جهان را نجات می دهند.

قسمت 8 از فصل دوم اضافه شد

Bret و Jemaine Flight of the Conchords ، یک گروه فولکلور راک از نیوزیلند هستند که در جستجوی ستاره شدن در شهر نیویورک زندگی می کنند.