پس از وقایع Despicable Me 3 ، ما کایل و زندگی مخفی او را هنگامی که گرو و خانواده اش رفته اند ، دنبال می کنیم.

دراکولا فرصتی عالی دارد تا مهارتهای جدید خود را در جشن هالووین محله امتحان کند ، جایی که متوجه می شود اعتماد به نفس کافی است تا او را مانند همیشه ترسناک کند.

المر فاد دوباره در حال شکار خرگوش است - فقط این بار این یک اپرا است. واگنر زیگفرید با المر به عنوان قهرمان اصلی و باگز در نقش برونهیلده. آنها می خوانند ، می رقصند ، مناظر را می خورند.