پس از اینکه میمون ها متحمل ضررهای غیرقابل تصوری می شوند ، سزار با غرایز تیره تر خود مبارزه می کند و جستجوی افسانه ای خود را برای انتقام از نوع خود آغاز می کند.

پنج دوست به یک کابین دور افتاده می روند ، جایی که کشف کتاب مردگان باعث می شود آنها ناخواسته دیوهایی را که در جنگل های مجاور زندگی می کنند احضار کنند.

یک خلبان زن جنگ جهانی دوم که با اسناد محرمانه در یک قلعه پرواز B-17 در حال سفر است ، در پرواز با یک حضور شیطانی روبرو می شود.

یک پسر برای نجات دوست دختر سابق خود از دست آدم ربایان ، به مهارت های گلادیاتور تازه متولد شده خود تکیه می کند.

در دنیایی پسا آخرالزمانی که شهرها بر روی دوچرخه سوار می شوند و یکدیگر را برای زنده ماندن مصرف می کنند ، دو نفر در لندن ملاقات می کنند و سعی می کنند توطئه ای را متوقف کنند.