ماری دوژاردن، تبعه فرانسوی که توسط هموطنانش به عنوان خائن شناخته می شود، به یک شرط توسط سربازان آمریکایی نجات پیدا می کند: برای زنده ماندن، باید آنها را به انبار طلایی که توسط نازی ها، مقاومت فرانسه و آمریکایی ها شکار شده بودند هدایت کند.

این داستان زندگی ملکه بزرگ استپ - تومیریس افسانه ای است. او قرار است تبدیل به یک جنگجوی ماهر شود ، از دست دادن افراد نزدیک خود جان سالم به در ببرد و قبایل سکایی/ساکا را تحت اختیار خود متحد کند.