گروهی از بچه‌های پولدار جوان و لوس بعد از یک شب بیرون رفتن به خون‌آشام تبدیل می‌شوند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهند و بین همه آنها شکاف ایجاد می‌کنند.

Phineas و Ferb متوجه می شوند که پری یک مامور مخفی است و همه آنها در یک بعد متناوب گیر می کنند ، جایی که Doofenschmirtz فرمانروای منطقه سه ایالت است.

وانگ ییژی حتی در زمان یتیم بودن نیز همیشه عاشق شین شین بوده است. ییضی که حالا بزرگتر شده است ، قبل از اینکه به خودش اجازه دهد عشقش را اعلام کند ، تصمیم می گیرد به عنوان بوکسور آموزش ببیند ، اما فقط برای اینکه او ...