ناتاشا رومانوف هنگامی که یک توطئه خطرناک با ارتباط با گذشته او بوجود می آید ، با قسمت های تاریک دفتر خود روبرو می شود.

یک جورج واشنگتن با اره برقی با برادر دوستدار آبجو سم آدامز تیم های بریتانیایی را برای رها کردن بریتانیایی ها در یک ریف زبان زد در انقلاب آمریکا به کار می برد.

به دنبال وقایع در خانه ، خانواده ابوت اکنون با وحشت دنیای بیرون روبرو هستند. آنها مجبور به جستجوی ناشناخته ها می شوند ، آنها متوجه می شوند موجوداتی که با صدا شکار می کنند تنها تهدیدهایی نیستند که فراتر از مسیر ماسه کمین کرده اند.