یک کارآگاه پلیس در خرده فرهنگ همجنس بازان S&M نیویورک مخفی می شود تا یک قاتل سریالی را که در حال شکار مردان همجنسگرا است ، دستگیر کند.

دروید به طور تصادفی توسط منهیری که توسط اوبلیکس پرتاب می شود ضربه می زند و ذهن و حافظه خود را از دست می دهد.

تراویس هندرسون ، راننده بی هدف و چهار سال ناپدید شده ، از صحرا سرگردان می شود و باید دوباره با جامعه ، خود ، زندگی و خانواده اش ارتباط برقرار کند.

کلاهبرداری شکار فضل به دو مرد در اتحادی ناآرام با یک سوم در یک مسابقه برای یافتن ثروت طلای دفن شده در یک قبرستان دور افتاده پیوست.