موارد کارآگاهی که سن جسمی او از نظر شیمیایی به سن یک پسر در سنین قبل از بلوغ رسیده بود اما باید رشد ذهنی واقعی او را پنهان کند.

دانلود سریال Jesus of Nazareth

این مینی سریال که از قبل از میلاد شروع می شود و از طریق مصلوب شدن و قیامت ادامه می یابد ، تمام درام های گسترده زندگی عیسی را ، همانطور که در انجیل گفته شده است ، زنده می کند.

دانلود سریال My Brilliant Friend

یک زن از دوستی و درگیری مادام العمر با دختری که در مدرسه ابتدایی ناپل در اوایل دهه 1950 ملاقات کرده بود ، تعریف می کند.

سیرو در تلاش برای تبدیل شدن به رئیس بعدی سندیکا جنایات خود ، سنت را نادیده می گیرد. جنگ قدرت داخلی زندگی او و کل خانواده اش را به خطر می اندازد.